Btw Teruggave Zonnepanelen 2015

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees hof in de Oostenrijkse zaak Fuchs, heeft het Ministerie van Financiën bevestigd dat particuliere eigenaren van zonnestroominstallaties het recht hebben om zich als btw-ondernemer te registreren. Hierdoor ontstaat er ook het recht op btw teruggave op zonnepanelen. Btw terugvragen kan voor zowel de btw op de aanschafkosten als de btw op de installatiekosten van het zonnestroomsysteem. Het totale voordeel van het terugvragen van btw op zonnepanelen is ongeveer 15% van de totale investering. De belastingdienst heeft een document gepubliceerd met de meest gestelde vragen en antwoorden over btw teruggave zonnepanelen.

De BTW teruggave zonnepanelen blijft in 2015 gehandhaafd.

73Voorbeeld btw teruggave zonnepanelen
Stel dat begin 2014 een systeem van 12 zonnepanelen met een vermogen van 3.000 Wp is aangeschaft. Het systeem kostte € 5.196,-, inclusief 21% btw op de materialen en 6% btw op de installatiewerkzaamheden. De verlaging van de btw op de installatiewerkzaamheden is in 2013 door de Nederlandse overheid ingesteld en loopt tot 1 januari 2015. De btw teruggave zonnepanelen komt bij een dergelijke installatie neer op ruim € 700,-. Het forfaitbedrag dat afgedragen moet worden aan de Belastingdienst is € 60,-.

Hierdoor is het totale voordeel op dit pakket € 650,-. Een complete installatie kost daardoor € 4.543,-. Door de uitspraak van het Europees Hof is het aanschaffen van zonnepanelen nu aantrekkelijker dan ten tijde van de landelijke subsidieregeling.

Welke stappen zult u moeten nemen voor Btw teruggave zonnepanelen 2015?

1. Registratie als btw-ondernemer
De eerste stap die u dient te nemen, is u registreren als btw-ondernemer. U kunt dit doen door het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’ te downloaden op de site van de Belastingdienst. Als u zonnepanelen heeft laten installeren op óf na 20 juni 2013, dan kunt u alsnog gebruik maken van deze btw regeling indien u in 2013 geregistreerd was als ondernemer voor de btw. Heeft u voor 20 juni 2013 een zonnepaneelinstallatie aangeschaft, dan komt u helaas niet in aanmerking voor het btw teruggave zonnepanelen.

2. Aangifte omzetbelasting (per tijdsvak in 2015)
Op het moment dat u van de Belastingdienst een reactie heeft gehad met daarin een bevestiging dat u ondernemer bent, kunt u aangifte doen van de omzetbelasting. In het eerste jaar mag u de btw over de investering minus de btw over de productie van dat kalenderjaar terugvragen. De btw over de opbrengst is in de praktijk moeilijk te berekenen. Daarom mag u door de belastingdienst vastgesteld forfait aanhouden:

Geïnstalleerd vermogen
in Wattpiek
Forfaitbedrag
 0-1000 € 20,-
 1001-2000 € 40,-
 2001-3000 € 60,-
 3001-4000 € 80,-
 4001-5000 € 100,-

Deze bedragen zijn op basis van een volledig kalenderjaar. U draagt de btw af per kwartaal. Heeft u zonnepanelen laten installeren in oktober, dan betaalt u ¼ oftewel 1 kwartaal van het forfait.

3. Aanvraag ontheffing btw verplichting (voor 2015)
U bent vanaf het moment dat u zich heeft geregistreerd als btw-ondernemer verplicht btw af te dragen over de productie van uw systeem. In de praktijk betekent dit echter dat particulieren niet verplicht zijn btw te betalen en automatisch onder de kleine-ondernemersregeling vallen. Als het af te dragen btw-bedrag lager is dan € 1.345,- kunt u ontheffing aanvragen van de btw verplichting volgens de kleine-ondernemersregeling. Systemen met minder dan 220 zonnepanelen vallen over het algemeen onder deze regeling. Let op, indien u reeds als btw-ondernemer bent geregistreerd, geldt er mogelijk een ander proces. Neem daarom in dit geval eerst contact op met Petec Solar – zonnepanelen Limburg!

Btw teruggave zonnepanelen 2015 en Petec Solar zonnepanelen
In samenwerking met ons administratiekantoor bieden wij u de mogelijkheid om dit gehele proces uit handen te geven. Zo heeft u wel de voordelen, niet de lasten van het terugvragen van btw op zonnepanelen. Indien u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kunt u ons ten alle tijden contacteren.

74