kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen en is hierdoor vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. Ook zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische personenauto’s, komen in aanmerking voor de KIA.

Als u in 2012 een bedrag investeert tussen € 2.300 en € 306.931 in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming,
dan kunt u in aanmerking komen voor de deze regeling. Zonnepanelen komen in aanmerking voor deze investeringsaftrek.
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een percentage van al uw investeringen in 2012. Hoe hoog het percentage,
hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Voor investeringen tussen de € 2.300 en € 55.248 is dit 28%. Daarboven is
de aftrek gebonden aan een maximum van € 15.120

Neem contact met Petec Solar op voor een gratis en vrijblijvend advies en voor de voorwaarden van de bovenstaande subsidieregelingen.

of kijk voor meer info op :

http://www.agentschapnl.nl/nl/programmas-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan een bedrag dat volgt uit de tabel van de winst over dat jaar aftrekken.