Limburgs Energie Fonds Duurzaamheidslening

75 Limburgs energie Fonds , Duurzaamheidslening $ Vanaf 1 november 2012 kunt u een duurzaamheidslening aanvragen bij het Limburgs energie fonds voor energiebesparende maatregelen.

De Provincie Limburg stelt geld beschikbaar voor energiebesparing en duurzame energieopwekking bij koop- en huurwoningen.

Lenen

Vanaf 1 november 2012 kunt u een duurzaamheidslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen bij het Limburgse energie fonds . De Provincie Limburg stelt geld beschikbaar voor energiebesparing en duurzame energieopwekking bij koop- en huurwoningen. Houdt er echter rekening mee dat het beschikbare

budget gelimiteerd is (op=op).

Duurzame energiebronnen worden steeds meer toegepast. Nieuwe apparaten verbruiken steeds minder energie. We kunnen zuiniger omgaan met energie, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de toekomst. De site www.milieucentraal.nl biedt erg veel actuele informatie over energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Het Limburgse energie Fonds biedt de duurzaamheidslening aan. Deze lening maakt het financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing, want de rente ligt ongeveer 3 procent lager dan de gangbare rentetarieven.

Kijk op www.svn.nl/FinancieleRegelingen/Paginas/rentetarieven.aspx voor de actuele rentetarieven. Van deze tarieven dient u deze 3% af te trekken om op het voor u geldende tarief uit te komen.

Energiebesparende tips

Welke mogelijkheden heeft u om energie te besparen en hoe kunt u uw energierekening verlagen? Dit kunt u vinden op de websites http://www.energielastenverlager.nl/ en http://www.energiebesparingsverkenner.nl/.

Voordelen op een rij

 1. Uw energierekening gaat direct omlaag;
 2. U leent kostenneutraal: met de uitgespaarde energiekosten betaalt u de aflossing en de rente van de lening;
 3. Als u de lening na 10 of 15 jaar hebt afgelost profiteert u helemaal van uw lagere energiekosten;
 4. U betaalt een lagere rente 3 procent lager dan de gangbare rentetarieven;
 5. Uw woning wordt meer waard.

Voor welke maatregelen kunt u een duurzaamheidslening bij het Limburgs energiefonds aanvragen?

De Provincie Limburg heeft een bedrag gereserveerd om leningen te verstrekken voor energiebesparende maatregelen. Houdt er echter rekening mee dat dit gereserveerde budget voor de leningen gelimiteerd is (op=op).

PV- of zonnepanelen

Een zonnepaneel zet (zon)licht om in stroom. Een standaard installatie van vier zonnepanelen ( 6 m2) levert per jaar gemiddeld 900 KWh elektriciteit op. Zonnepanelen zijn onderhoudsarm en gaan 25 tot 30 jaar mee.

HR++ glas

Wanneer uw woning is voorzien van enkel of dubbel glas, dan is het raadzaam om de plaatsing van HR++ glas te overwegen. De energiebesparing met HR++ glas is anderhalf keer zoveel als met gewoon dubbel glas. De hoge warmteweerstand van HR++ glas wordt gerealiseerd door twee of meer glasplaten, waarbinnen een isolerend gas zit ingesloten. Dit gas heeft betere isolerende eigenschappen dan lucht. Bovendien zit op het glas ook een warmtereflecterende coating. Daarnaast biedt HR++ glas een groter wooncomfort en betere beveiliging tegen inbraak.

Zonneboiler

De zonneboiler verwarmt kraanwater met behulp van zonlicht. Met de weersomstandigheden in Nederland leveren de zonnecollectoren op uw dak al voldoende energie om 50% te besparen op de kosten voor het verwarmen van water. De standaard zonneboiler wordt gekoppeld aan de combi-ketel. In combinatie met een nieuwe HR-ketel bespaart u nog meer.

Vloer- en bodemisolatie

Heeft u een kelder of kruipruimte onder uw huis? Dan is isolatie een echte aanrader. Via de vloer verdwijnt aardig wat warmte uit uw huis. Zowel houten als betonnen vloeren kunt u laten isoleren. Bovendien verlaagt u uw energierekening met bijna 10%.

Micro wkk

Een micro-wkk (of HRe-ketel) wekt gelijktijdig warmte en elektriciteit op voor gebruik in een woning. Het toestel bestaat uit een hoogrendementsketel waaraan een stroomgenerator is toegevoegd. Bij een microwkk wordt de warmte gebruikt voor verwarming van een gebouw en voor warm tapwater. De opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan het elektriciteitsnet van de woning.

Dakisolatie

Warme lucht stijgt en bij slechte dakisolatie verdwijnt veel warmte via het dak. Daarom loont het zeker om het dak van uw huis te isoleren, vooral als u de zolder gebruikt als slaap- of hobbykamer. Zowel platte als schuine daken zijn uitstekend te isoleren, waardoor ook de bovenste verdieping van uw huis heel behaaglijk wordt. U bespaart al snel tot enkele honderden euro’s per jaar.

Warmtepompboiler

Een warmtepompboiler onttrekt warmte aan de ventilatielucht van een woning, bodem, grondwater of de buitenlucht en verhoogt de temperatuur ervan met behulp van een compressor. De warmte wordt gebruikt om water in een voorraadvat op te warmen. Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de Coëfficiënt Of Performance (COP).

Dakisolatie ‘groen’

Uw dak isoleren loont al snel, zoals hierboven aangegeven. Naast de gebruikelijke manier van isoleren bestaat ook de mogelijkheid om uw dak ‘groen’ te isoleren. In dat geval wordt er een levende, groene laag aangebracht. De begroeiing bestaat uit sedums, mossen, vetplanten of kruiden. Het onderhoud is minimaal. Een groen dak isoleert extra en zorgt voor een koeler huis in de zomer.

Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water)

Een warmtepomp is een systeem dat net als een CV-installatie uw huis kan voorzien van verwarming en warm water. Een warmtepomp kan bovendien ook koelen. Warmtepompsystemen zijn duurzaam. Het rendement voor verwarming kan oplopen tot 140 procent. De bron van warmte is bovendien onbeperkt en kosteloos beschikbaar: grond- en oppervlaktewater, buitenlucht en ventilatielucht.

Spouwmuurisolatie

Bij spouwmuurisolatie vult men de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur op om warmteverlies tegen te gaan. Deze vorm van isolatie bespaart veel energie. Deze besparing kan oplopen tot 40% van de stookkosten.

Verbetering van de Energie Index

De Energie Index staat aangegeven op het Energielabel van uw woning. Het Energielabel geeft informatie over de hoeveelheid energie die een woning onder normale omstandigheden verbruikt. Vanaf 1 januari 2008 moet bij de verkoop en verhuur van een gebouw een Energielabel aanwezig zijn. Dit Energielabel kunt u laten opstellen door een gecertificeerd EPA-adviseur. Deze kan zorgen voor een energiebesparingsadvies op maat gemaakt voor uw woning, regelt eventueel de uitvoering van de maatregelen en zal na het nemen van de maatregelen de Energie-Index van uw huis berekenen.

Gevelisolatie

Aan de binnen- of buitenzijde van de gevel wordt isolatie aangebracht om het warmte- en energieverlies te verlagen. Deze vorm van isolatie wordt meestal toegepast bij massieve buitenmuren of spouwmuren die niet geschikt zijn voor spouwisolatie. Met isolatie aan de binnen- of buitenzijde van een gevel kan een  veel grotere isolatiewaarde worden bereikt dan bij spouwmuurisolatie.

Houtgestookte centrale verwarmingsinstallatie of houtgestookt warmwatertoestel

Het is tevens mogelijk om een op hout gestookte verwarmingsinstallatie of warmwatertoestel te financieren. Het opwekkingsrendement moet minimaal 85% bedragen. Daarnaast dienen de emissies te voldoen aan de van kracht zijnde Nederlandse emissie Richtlijn (NeR).

Voorwaarden

76Voor uw duurzaamheidslening gelden de volgende algemene voorwaarden:

 1. De maatregel wordt aangebracht aan een woning waarvan u de eigenaar of huurder bent. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele vergunningen;
 2. Deze woning staat in de provincie Limburg en wordt door u bewoond;
 3. De duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar bij bedragen tot € 7.500,- (inclusief 2% afsluitprovisie) en 15 jaar tot € 25.000,- (inclusief 2% afsluitprovisie);
 4. Bij een huurder moet de verhuurder vooraf instemmen met het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan de woning;
 5. Daarnaast moet de verhuurder zich bereid verklaren de lening direct en volledig af te lossen als de huurovereenkomst wordt beëindigd.

Voor uw aanvraag geldt de volgende procedure:

 1. Het aanvraagformulier moet schriftelijk worden ingediend en zijn voorzien van genoemde bijlagen (recente offerte/technische specificatie en kosten van de maatregelen);
 2. Aanvragen die compleet zijn, worden behandeld op volgorde van binnenkomst;
 3. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden zal de Provincie de lening toekennen. Daarover ontvangt u een brief;
 4. De aanvraag wordt vervolgens voorgedragen aan de Stichting SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) voor het verstrekken van de lening.
 5. SVn verstrekt de lening alleen na een positieve financiële krediettoets. Dit betekent dat de financiële draagkracht van de aanvrager voldoende moet zijn.

 De verordening

Hoe kunt u zich aanmelden?

Vul het voor u juiste aanvraagformulier in (woningeigenaar of huurder) en stuur dat met de gevraagde bijlagen per post naar ons op.

Provincie Limburg

Cluster Subsidies o.v.v. Duurzaamheidslening LEF

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

 1. Aanvraagformulier woningeigenaren (pdf, 584 KB)
 2. Aanvraagformulier huurders (pdf, 585 KB)
 3. Brochure Limburgs Energie Fonds, Duurzaamheidsleningen (pdf, 510 KB)
 4. Declaratieformulier (deze worden door SVn verstrekt als u een overeenkomst heeft gesloten met SVn)
 5. Aanvraagprocedure SVn

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ook bellen met (043) 389 7167 of mailen naar duurzaamheidslening@prvlimburg.nl

Of contacteer ons