Limburgse Energie Subsidie

De Limburgse energie subsidie is terug.

Vanaf 21 mei 2012 kunnen mensen die energiebesparende maatregelen willen treffen of duurzaam energie willen opwekken subsidie aanvragen bij de Provincie Limburg. In totaal is hiervoor op dit moment 8 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag kan nog worden verhoogd, als Provinciale Staten daar in juni mee instemmen. De subsidie kan worden aangevraagd door particulieren, verenigingen, gemeenschapshuizen en scholen.

De Limburgse energie subsidie kan per woning oplopen tot € 1.000,–. Voor scholen, (sport)accommodaties en gemeenschapshuizen is dat tot € 2.000,–. Hiervoor geldt wel: op is op.

Als de subsidiepot leeg is, krijgt niemand meer subsidie. De regeling is bedoeld voor woningeigenaren, (sport)verenigingen, gemeenschapshuizen en scholen. Vanaf 21 mei staan op limburgseenergiesubsidie.nl de maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen en de voorwaarden. De Limburgse energiesubsidie  wordt achteraf verstrekt. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat alleen kosten die na 21 mei 2012 zijn gemaakt (aankoop materialen of aanbesteding werkzaamheden) in aanmerking komen voor subsidie.

Voor woningen gelden de volgende algemene voorwaarden:

- de maatregel is aangebracht aan een woning waarvan u eigenaar bent;

- deze woning staat in de provincie Limburg en wordt door u bewoond;

- de opdracht voor de energiebesparende maatregel(en) wordt tussen 21 mei 2012 en 1 mei 2014 verstrekt;

- per woning wordt eenmalig de Limburgse energie subsidie verstrekt;

- het maximum subsidiebedrag per woning is 1000 euro;

- er wordt geen subsidie vastgesteld als het subsidiebedrag lager is dan 150 euro.

Voor aanschaf van zonnepanelen betekent dat:

- 3 panelen van totaal 750Wattpiek, hiervoor wordt een subsidie verkregen van € 600,00. ( 0,8€ x 750Wp )

- 5 panelen van totaal 1250 Wattpiek, hiervoor wordt een subsidie verkregen van €1000,00 ( 0,8€ x 1250Wp )

- 12 panelen van totaal 3000 Wattpiek, hiervoor wordt een subsidie verkregen van €1000,00 ( plafond van €1000 euro word overschreden )

Maar let op, indien de Limburge energie subsidie pot leeg is, wordt er geen subsidie meer toegekend, wees er dus op tijd bij.

Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op : http://www.limburgseenergiesubsidie.nl/