Rijksoverheid

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen vanaf 2 juli 2012 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen.

De regeling vloeit voor uit het begrotingsakkoord dat is gesloten tussen 5 partijen in de Tweede Kamer. In totaal is er dit jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling maximaal €22 miljoen beschikbaar. Daarmee kunnen zeker 30.000 aanvragen worden gehonoreerd.

Subsidie plafond

Per installatie wordt maximaal €650 subsidie verstrekt.

Zonnepanelen en apparatuur

De zonnepanelen subsidie hoeft niet van tevoren te worden aangevraagd en wordt uitbetaald op basis van een getekende overeenkomst met het bedrijf dat de panelen verkoopt en installeert. Niet alleen voor de kosten van de zonnepanelen maar ook van de bijbehorende apparatuur kan subsidie worden aangevraagd.

Aanvraag met DigiD

Particulieren kunnen de zonnepanelen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van AgentschapNL met de digitale versie van een getekende overeenkomst op of na 2 juli 2012. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.

Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op : http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-zonnepanelen