Subsidie Zonnepanelen 2013

Subsidie zonnepanelen 2013 ?

Subsidie op zonnepanelen 2013 , ontvang 650 euro retour !!

Ook in 2013 is er weer subsidie beschikbaar voor zonnepanelen, de subsidie zonnepanelen 2013 is op 30 november bekend gemaakt door het AgentschapNL.

De subsidiepot van 2012 is inmiddels leeg en bevatte 21,5 miljoen. Hoe groot de pot in 2013 zal zijn is nog niet zeker, maar in het lenteakkoord is een budget van 30 miljoen besproken voor 2013. Consumenten die een volledige aanvraag indien(d)en in 2012 en buiten budget van 2012 vallen krijgen subsidie vanuit budget voor 2013.

De subsidie zonnepanelen 2013 komt is er weer, en ook in 2013 ondersteunen wij van Petec Solar u graag bij de aanvraag.

Digitaal indienen

103U kunt uw subsidie zonnepanelen 2013 digitaal indienen via het eLoket. Het voordeel van digitaal indienen is dat u als bezoeker geen aanvraagformulier hoeft te ondertekenen en uit te printen. Nadat een aanvraag op eLoket is ingediend, krijgt u DIRECT een digitale ontvangstbevestiging.

Wilt u weten wanneer u in aanmerking komt voor deze subsidie op zonnepanelen dan kunt u verder lezen bij Kom ik in aanmerking?. Meer informatie over de voorbereiding van het aanvragen en het aanvragen zelf vindt u bij Aanvragen.

Subsidiebedrag

72Voor een zonnepaneel installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonnepaneel installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.

Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten voor de subsidie zonnepanelen 2013 vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Aanvragers krijgen geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie, dient de zonnepaneel installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn.

Voor meer informatie omtrent de subsidie zonnepanelen 2013 neem contact  met ons op of kijk op

http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-zonnepanelen/

49