Veel Gestelde Vragen

1. Waar staat de afkorting Wp voor?
Watt piekvermogen duidt het maximaal vermogen van een zonnepaneel aan onder optimale omstandigheden.

2. Waar staat de afkorting kWp voor?
Kilowatt piek = 1.000 Watt piekvermogen (Wp)                Megawatt piek = 1.000.000 Watt piekvermogen ( mWp)

3. Waar staat de afkorting kWh voor?
kWh is de afkorting voor kilowattuur. Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met 1000 Watt geleverd vermogen, gedurende één uur.

4. Zijn zonnepanelen zonder subsidie winstgevend?
Stel dat de huidige stroomprijs van circa € 0,22 /kWh de komende 25 jaar gelijk zou blijven, en u koopt een zonnepanelen systeem van 2.300 Wp  dat 1.950 kWh stroom levert.  De besparing die u in 25 jaar tijd kunt realiseren (omdat u geen of minder stroom hoeft te kopen) is dan 25 jaar x ca. 1.950 kWh opbrengst x € 0,22 per kWh = € 10.725,-.

Wij nemen aan dat de energieprijzen zullen gaan stijgen. De laatste 10 jaar was de stijging ieder jaar gemiddeld 10%. Stel dat deze stijging 5% per jaar is  dan is de besparing die u gaat behalen in 25 jaar met dezelfde installatie al € 23.000,-. Met subsidie wordt deze besparing nog groter. Met een investering van € 5.000,- kunt u dus € 23.000,- verdienen en het milieu sparen door minder C02 uitstoot.

5. Hoeveel stroom gebruikt een Nederlands 4-persoons huishouden op jaarbasis?
Gemiddeld 3.600 kWh per jaar.

6. Mijn dak ligt voor een gedeelte in de schaduw van gebouwen of bomen. Kan ik dan zonnepanelen gebruiken?
Ja, door gebruik te maken van verschillende deelsystemen zorg je ervoor dat energie verlies door schaduw in een gedeelte van het totale systeem wordt opgevangen zodat de rest van het systeem alsnog optimaal kan produceren.

7. Leveren zonnepanelen ook stroom als het bewolkt is?
Ja, de zonnepanelen werken op daglicht en dus ook op bewolkte dagen.

8. Is elk dak geschikt voor zonnepanelen?
Zowel een pannen dak als een plat dak zijn geschikt voor zonnepanelen als ook daken die naar het noorden of oosten zijn gericht. Ook daken met golfplaten zijn geen enkel probleem voor zonnepanelen.

9. Zijn zonnepanelen geschikt voor mijn dak?
Met het doorlopen van ons stappenplan kunt u zien welk zonne-panelen pakket geschikt is voor uw dak en wat de opbrengsten van een dergelijke installatie zijn.

10. Heb ik een bouwvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?
In Nederland kunt u sinds 1 januari 2003 zonnepanelen en zonneboilers zonder vergunningen plaatsen. Uitzondering vormen woningen die als monument zijn aangemerkt en woningen die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Hiervoor heeft u een omgevingvergunning nodig.

11. Wat is het verschil tussen polykristalijne en monokristalijne zonnepanelen?
Het verschil tussen poly en mono zit hem in het bewerkingsproces van het siliciumzand. Bij poly wafers laat men het vloeibare silicium gewoon stollen en liggen de kristallen door elkaar en bij mono wafers worden de kristallen gepolariseerd zodat de kristallen in dezelfde richting liggen.

 
mono-kristallijn

mono-kristallijn

Er dus zijn twee manieren om silicium zonnecellen te maken: met behulp van monokristallijn (mono-Si) of polykristallijn (poly-Si) silicium. Monokristallijne cellen worden gemaakt uit een lingot (staaf) silicium waarvan de moleculestructuur één ononderbroken kristal vormt. Omdat de lingots rond zijn, hebben monokristallijne cellen meestal rond hoekjes.

Polykristallijne cellen worden gemaakt uit silicium waarvan de kristalstructuur onderbroken is. Theoretisch is het rendement van polykristallijne cellen minder hoog. Het verschil doet zich echter vooral gelden bij directe zoninstraling, wat in Nederland relatief minder vaak voorkomt. Omdat polykristallijne cellen perfect vierkant kunnen worden gemaakt, kunnen ze het oppervlak van een zonnepaneel efficiënter bedekken dan monokristallijne cellen.

poly-kristallijn

poly-kristallijn

Het rendement van poly- en monokristallijne zonnepanelen is daarom per saldo gelijk. Beide technieken worden wereldwijd dan ook ongeveer in gelijke volumes geproduceerd.