Waarom Zonnepanelen

Waarom zou u kiezen voor zonnepanelen?

Er zijn diverse redenen waarom mensen zonnepanelen aanschaffen. Petec Solar zet er een aantal voor u op een rij

Meest veelbelovende duurzame energie bron

Dat zonne-energie zo veelbelovend is, komt doordat de prijs van de systemen al jaren gestaag afneemt. Regelmatig worden er ontdekkingen gedaan die, ofwel het rendement verhogen, ofwel de productieprijs laten dalen. Er is ook een direct verband met de hoeveelheid zonne-systemen die wereldwijd verkocht worden en de prijsdaling. Bij elke verdubbeling van de verkoop in de wereld zakt de prijs met 20%. En het gaat heel hard. De afgelopen paar jaar is de markt met 50% per jaar gegroeid! Momenteel is de prijs van zonne-elektriciteit al goedkoper als de prijs die consumenten voor hun elektriciteit betalen.

Energiebesparing

Als je als consument of bedrijf  al je mogelijkheden voor energiebesparing hebt bereikt, dan is de volgende stap om je eigen groene energie op te wekken. Met een zonne-energiesysteem is het mogelijk om je totale elektriciteitsgebruik zelf op te wekken. Zonnepanelen zijn dan ook een belangrijke stap en de basis naar de energie-neutrale woningen van de toekomst.

Klimaatverandering en CO2 reductie

Hoe we de cijfers nu ook draaien of keren, het CO2 gehalte in de atmosfeer is door onze energiebehoefte naar buitensporige proporties gestegen.  Door kennisinstituten en onderzoeksinstellingen wordt unaniem aangegeven dat we niet meer kunnen wachten op de beste of de goedkoopste oplossing voor het CO2 overschot. Alle mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben moeten optimaal worden ingezet om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken.

De duurzame energiebron met geringe nadelige bijeffecten

Een zonnepaneel heeft nauwelijks onderhoud nodig, maakt geen geluid, stinkt niet  en is makkelijk te plaatsen op ieder dak. Bovendien heeft deze schone energiebron geen maatschappelijke nadelen van veel andere duurzame bronnen. Zoals waterkracht die gebruik maakt van bestaande ecosystemen, die daardoor worden aangetast of verdwijnen. Of bijvoorbeeld biomassa (1e generatie) dat de concurrente aan gaat met voedsel en daarvan de prijs verhoogt. Zonnepanelen op ieder zijn dak is de meest democratische manier van energie opwekken.

De oplossing vind u in zonne-energie.

Zonne-energie is gratis, er is voldoende van en het is schoon en milieuvriendelijk.
De aanschaf van zonnepanelen is een eenmalige investering; zodra het systeem werkend is opgeleverd, gaat het zichzelf automatisch terug verdienen.

Onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen

Onze energiebehoefte wordt voor het grootste gedeelte gedekt door olie, gas en kolen. De fossiele brandstof winning  en het transport zijn de bron van veel menselijk leed, oorlogen en vervuiling. Ook de beschikbaarheid van olie uit onstabiele regio’s is onzeker en al vele jaren wordt gespeculeerd wanneer de olie op zal zijn .Voldoende reden om over te schakelen op andere duurzame en lokale energiebronnen.

Financieel

Zonnepanelen zijn een zeer goede investering. Naast de vele lokale en nationale subsidies zijn zonnepanelen een directe manier om op uw energie rekening te besparen. Zelfs zonder subsidies is het al aantrekkelijk om te investeren in uw eigen zonne-centrale. In de sectie “kosten” behandelen we een paar reken voorbeelden. Het is vandaag al mogelijk om uw stroomprijs voor de komende 25 jaar vast te zetten op een lagere kWh prijs dan u nu aan het energiebedrijf betaald!

Uw eigen energie opwekken is geweldig!

Op het moment dat u zonnepanelen in gebruik neemt gaat er een bewustzijn op dat de energie die wij gebruiken niet zo maar vanzelf is. Om dan zelf deze energie op te wekken is een geweldig gevoel. Voor het eerst uw meter terug zien draaien doet uw ogen en mond openen; en die van buren, familie  en vrienden helemaal. U bent baas van uw eigen elektriciteitsvoorziening. Hiermee maakt u zich een stuk minder afhankelijk van de grote monopolistische energie maatschappijen

Resumerend,  zonnepanelen bieden u de volgende voordelen:

- U vermindert de CO²-uitstoot

- U bespaart op uw energiekosten

- U bent verminderd de afhankelijk van uw energieleverancier

- U bent minder kwetsbaar voor prijsstijgingen van energie

- U heeft een vaste prijs voor uw stroom de komende 25 jaar

- Uw woning stijgt in waarde

- U krijgt rendement op uw investering

Besparenmet zonne-energie

Bent u benieuwd wat u kan besparen, neem gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijkheden.