Wat Is Salderen

 

Wat is salderen, hoe werkt salderen en hoeveel mag ik salderen ?

Als u zelf energie opwekt, bijvoorbeeld middels zonnepanelen. Een deel van deze energie verbruikt u zelf, de rest levert u terug aan het openbare net. Maar als de zon niet schijnt, of als het niet waait heeft u ook energie nodig. U verbruikt op dat moment meer dan dat u zelf opwekt. Deze energie levert uw energiebedrijf.

Wat is salderen?

Salderen betekent dat je de door jouw zonnepanelen opgewekte elektricieit mag verrekenen met de door jou verbruikte stroom. Effectief betekent salderen dat je voor elke kWh zelf opgewekte stroom als het ware betaald krijgt, en wel tegen het tarief dat je zelf afneemt (€0.22-0.25 per kWh). Op uw energierekening staat hoeveel energie u geleverd heeft, en hoeveel energie u gekregen heeft van het energiebedrijf, dit staat vermeld in kWh. Het verschil of anders gezegd de aftreksom die we hier van kunnen maken heet salderen.

Let op:

-Niet alle energie die u terug levert telt mee voor het salderen. Er is een grens vastgesteld. Dit heet de salderingsgrens.

-U moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terug leveren als waarmee het energiebedrijf u elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk. Verder gelden de regels voor saldering en terugleververgoeding alleen als u een kleinverbruikersaansluiting hebt. Dat is een aansluiting tot 3x80Ampère. Uw energiebedrijf kan u vertellen welke aansluiting u hebt.

 Voorbeeld 1

U levert met uw zonnepanelen 2000 kWh per jaar terug aan het net. En uw eigen verbruik is 2500 kWh.

Dan wordt tot 2000 kWh gesaldeerd. En het energiebedrijf brengt 500 kWh bij u in rekening. Over deze 500 kWh betaalt u het leveringstarief van het energiebedrijf en energiebelasting.

 Voorbeeld 2

U levert met uw zonnepanelen 6000 kWh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 6500 kWh.

Dan wordt voor het leveringstarief tot 5000 kWh gesaldeerd. Hier betaalt u geen kosten over. U betaalt het leveringstarief over de resterende 1500 kWh die door het energiebedrijf geleverd wordt. En u krijgt over de 1000 kWh terug geleverde elektriciteit die niet wordt gesaldeerd een terugleververgoeding. Voor de energiebelasting wordt 6000 kWh gesaldeerd. U betaalt dus energiebelasting over 500 kWh.

Regels voor salderen en terugleveren per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 zijn de regels over salderen en terugleveren veranderd. De wet is daarvoor aangepast: art. 31c elektriciteitswet 1998. De belangrijkste wijziging is dat u voorheen tot 5000 kWh teruggeleverde elektriciteit van uw eigen verbruik mocht aftrekken. Nu is de salderingsgrens de hoeveelheid energie die u van het energiebedrijf geleverd heeft gekregen. Dat kan dus ook meer dan 5000 kWh per jaar zijn.

De salderingsgrens is daarmee voor iedereen anders. In de rekensom voor salderen geldt de geleverde hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is, vindt u terug op uw energierekening.

Voorbeeld 1
Uw energiebedrijf levert u 3500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1000 kWh terug aan het openbare net. De salderingsgrens is de geleverde energie van het energiebedrijf. In dit voorbeeld 3500 kWh. Van de 3500 kWh wordt de door u terug geleverde energie 1000 kWh afgetrokken. U moet nog voor 2500 kWh betalen.

Levert u meer terug dan uw energiebedrijf levert?
Dan krijgt u een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Uw energieleverancier moet u hiervoor een redelijke terugleververgoeding geven. Hij mag zelf de hoogte van de terugleververgoeding bepalen. Wel ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is.

Houd er rekening mee dat 7 cent per kWh al redelijk kan zijn. Het is daarom uit financieel oogpunt niet aan te raden meer zonnepanelen te installeren dan u nodig heeft om uw eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken. Voor een gemiddeld stroomverbruik van 3500 kWh komt dat neer op zo’n 16 panelen met elk een capaciteit van 250 wattpiek.

Voorbeeld 2
Uw energiebedrijf levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net.

De salderingsgrens is de geleverde energie van het energiebedrijf. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u terug geleverde energie van 1200 kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700 kWh die over blijft ontvangt u een terugleververgoeding.

Forse verschillen in de regelingen bij energieleveranciers

Als u gaat investeren in zonnepanelen of u heeft al een dergelijke installatie, dan loont het kritisch te kijken naar de voorwaarden rond saldering en teruglevering in het kader van het sluiten of vernieuwen van uw energiecontract. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zijn er grote verschillen. Niet alleen in terugleververgoedingen, maar ook in de wijze van verrekenen bij een dubbele meter.

Energieleveranciers mogen zelf bepalen hoe zij opgewekte zonne-energie verrekenen bij klanten met een dubbele meter. Sommige leveranciers strepen alle opgewekte energie weg tegen alle verbruikte energie, ongeacht het tijdstip van verbruik en opwekking. Een deel van de leveranciers kiest er echter voor om het verbruik apart te salderen voor de piek- en dalperiode.

Apart salderen is ongunstig voor zonnepaneelbezitters. Die wekken overdag vaak veel stroom op, terwijl ze dan minder energie verbruiken. Ze leveren dus per saldo energie tijdens de piekuren terug aan het net. Voor de teruggeleverde energie krijgen ze een vergoeding, maar die is exclusief energiebelasting. ’s Avonds verbruiken zonnepaneelbezitters vaak meer energie dan ze opwekken. Voor de energie die ze dan extra nodig hebben van hun leverancier betalen ze de volle mep, oftewel het all-in tarief inclusief energiebelasting.

Omdat er zoveel onduidelijkheid is omtrent salderen en terugleveren, is er een onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat 4 van de 11 energieleveranciers eigenaren van zonnepanelen met een dubbele meter benadelen (peildatum 15-8-2014). Naar nu blijkt is er een misverstand ontstaan met betrekking tot het salderen van opgewekte zonne-energie. Het is echter te betreuren het dat er ondanks zorgvuldig navragen bij leveranciers toch interpretatieverschillen zijn ontstaan en hebben de wijze van salderen bij dubbel telwerk aangepast. Goed nieuws dus voor zonnepaneelbezitters die klant zijn bij Delta, Energiedirect, Electrabel en NLE. Dat wij leveranciers en zonnepaneelbezitters wakker geschud hebben met dit onderzoek, mag duidelijk zijn. Er valt nog veel te verbeteren in de wijze waarop energieleveranciers klanten uitleggen hoe ze salderen.

Delta verwoordt het als volgt: “Het aantal kWh dat een klant verbruikt wordt weggestreept tegen het aantal kWh dat een klant opwekt per telwerk (hoog- en laag tarief). Wanneer de klant meer opwekt dan hij heeft verbruikt, wordt dit restant verrekend tegen het geldende tarief voor het betreffende telwerk (hoog of laag tarief). Over het totaal aantal kWh verbruik dat overblijft, wordt vervolgens belasting geheven.”

Energiedirect formuleert het zo: “We kunnen bevestigen dat we per telwerk de (terug)levertarieven (welke gelijk zijn per telwerk) in rekening brengen. De terugleververgoeding is dus gelijk aan het kale leveringstarief conform contract (per telwerk). De energiebelasting wordt berekend op het totale uiteindelijke verbruik van alle telwerken tezamen. Hierdoor kan er voor de klant nooit een nadelige situatie ontstaan.”

Electrabel en NLE hebben ons het volgende bevestigd:
“Het restant per telwerk wordt berekend tegen terugleververgoeding. Energiebelasting van het totaal verbruik wordt gesaldeerd met energiebelasting van de totaal opgewekte energie.”