Zonne Energie

De zon

De zon is de absolute hoofdrolspeler in ons zonnestelsel. De zon is al 4,6 biljoen jaar actief en heeft voldoende brandstof om nog zo’n vijf biljoen jaar door te gaan. Zonne-energie wordt diep binnenin de kern van de zon gemaakt. Zonlicht is de belangrijkste energiebron op aarde. De zonneconstante is de hoeveelheid energie afkomstig van de zon per gebied dat blootstaat aan direct zonlicht, ongeveer 1368 watt per vierkante meter op een afstand van één AE van de zon (d.w.z. op of dicht bij de aarde).

 Zonlicht op de aardoppervlakte wordt afgezwakt door de dampkring, waardoor de hoeveelheid energie die de oppervlakte bereikt kleiner is – ongeveer 1000 watt per vierkante meter die direct blootstaat aan zonlicht bij helder weer wanneer de zon zich vlakbij het zenit bevindt. Deze energie kan worden aangewend door middel van allerlei natuurlijke en kunstmatige processen.

 Door fotosynthese bij planten wordt de energie van zonlicht opgevangen en omgezet in een chemische vorm (zuurstof en gereduceerde koolstofverbindingen). Directe verhitting of elektrische omzetting door zonnecellen wordt gebruikt om elektriciteit te genereren of ander nuttig werk te verrichten met behulp van zonne-energie-installaties. De energie die is opgeslagen in aardolie en andere fossiele brandstoffen is oorspronkelijk, in een ver verleden, omgezet van zonlicht door middel van fotosynthese.

Waarom zonne-energie?

 De laatste jaren is de populariteit en het belang van zonne-energie duidelijk toegenomen. Traditionele energiebronnen zoals steenkool, olie en aardgas worden geconfronteerd met een aantal uitdagingen zoals de stijgende prijzen, de veiligheid en afhankelijkheid van deze energievormen, en de toenemende bezorgdheid rond het milieu. Zonne-energie is niet alleen een hernieuwbare en onuitputtelijke bron van energie, ze is ook overal beschikbaar en produceert geen CO2 of andere vervuilende stoffen.

Maak gebruik van zonne-energie en contacteer ons.