test
17 juni 2016
Nadelen van andere energiebronnen
4 augustus 2016
Show all

Zonnepanelen in Limburg?

Koolstofdioxide, ook bekend onder de scheikundige benaming CO2, is een van de voornaamste oorzaken van de opwarming van de aarde. Aan dit fenomeen wordt vaak gerefereerd met de term (versterkt) broeikaseffect. Waar komt de naam broeikaseffect vandaan? De glazen of plastic wanden en daken van een broeikas stellen de broeikas is staat om zichzelf op te warmen met behulp van de zons warmtestraling, en beperken tegelijkertijd ook de uitstraling van reeds verzamelde hitte. Dit is ook ongeveer wat er met de planeet gebeurt. Energieopwekking met behulp van fossiele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld olie, laat het totaal aan CO2 in de atmosfeer te snel toenemen. Vanwege de alsmaar toenemende hoeveelheid koolstofdioxide loopt de temperatuur op Aarde steeds verder op. Door stoffen als CO2 is de atmosfeer namelijk minder goed in staat om de binnengekomen hitte ook weer in voldoende mate af te voeren. Oftewel, de atmosfeer begint in feite dezelfde functie als de daken en wanden van een kas te vervullen. En dat is, globaal gezegd, de kern van de broeikasanalogie die we gebruiken om de wereldwijde temperatuurstijging een naam te geven.

Bijdragen aan een oplossing

Er kunnen makkelijk een paar kilo’s af, en dan hebben we het hier niet over lichaamsgewicht. Jaarlijks stoot een gemiddeld Nederlands huishouden in totaal zo’n 7360 kilo kooldioxide uit, wat neerkomt op zo’n 3200 kilo per persoon. De manier bij uitstek om deze gigantische hoeveelheden snel drastisch te verlagen is het aanschaffen van zonnepanelen. De winst zit hem hier in de wijze van stroomopwekking. Waar er eerst een beroep moest worden gedaan op olie, gas en steen- dan wel bruinkool, kan voortaan gebruik gemaakt worden van schoon en gratis zonlicht. Zonnepanelen, waaronder zonnepanelen in Limburg, leveren dus per definitie een nuttige bijdrage aan het verlagen van de wereldwijde CO2-uitsoot, en zijn financieel zeer gunstig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *