Zonnepanelen Voor Fruittelers

Petec Solar– zonnepanelen Limburg levert hoge kwaliteit zonnepanelen voor fruittelers.

Dit doen wij omdat wij ieder agrarisch bedrijf in Nederland willen voorzien van zonnepanelen om zo met z’n alle bij te dragen aan een duurzame toekomst. De meeste agrarische bedrijven verbruiken veel stroom. Doordat er veel stroom verbruikt wordt en veel oppervlakte voor zonnepanelen aanwezig is, zijn zonnepanelen een goede investering voor iedere Nederlandse fruitteler.

Zonnepanelen voor fruittelers zijn een goede investering voor de toekomst

Zonnepanelen voor fruittelers zijn een interessante oplossing, omdat een fruitteler gemiddeld genomen tussen de 7000 kWh en de 85000 kWh per jaar verbruikt. Net als bij de akkerbouwers verbruiken ook de fruittelers het gros van het energieverbruik aan het drogen van de oogst en/of het koel bewaren ervan. De sector heeft dan ook een piek in het energiegebruik in en rondom de maand september.

Gebruik de warmte van de zon om uw fruit te koelen

Voor de fruittelers zijn zonnepanelen juist zo interessant, omdat de opslagloodsen een groot bruikbaar platform zij voor de plaatsing van zonnepanelen. Mocht men ervoor kiezen de panelen niet op het dak te laten monteren, vanwege bijvoorbeeld een ongeschikte ligging. Bestaat er altijd nog het alternatief voor plaatsing op land. Hierdoor kan men optimaal gebruik maken van land waar u anders niets mee doet.

Verder is ook het ook vanwege de besparing enorm interessant omdat de elektriciteitsrekening een grote kostenpost is op de balans van fruittelers. Door een investering in een zonnepanelen systeem is het mogelijk om direct te besparen op de energie rekening, daarnaast kan men genieten van vele interessante belastingvoordelen en een positieve bijdrage leveren aan een duurzamer en groener Nederland. Op de lange termijn na het terugverdienen van de zonnepanelen installatie komt u zelfs in de positie dat er alleen nog maar op de installatie wordt verdient. U hoeft namelijk niet meer te betalen voor energie.

Petec Solar is uw partner in zonnepanelen voor fruittlers

De agrosector is koploper als het gaat om het gebruik van zonnepanelen. Logisch, want een agrarisch bedrijf heeft veel elektriciteit nodig en grote daken ter beschikking die ideaal zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn daarom diverse mogelijkheden om tegen zeer aantrekkelijke tarieven te investeren in duurzame energiesystemen.

106Voordelen zonnepanelen voor fruittelers

De reden dat zonnepanelen voor fruittelers zo interessant zijn , komt door de grootte van het zonnepanelen systeem, de levensduur van de zonnepanelen, de terugverdientijd en de belasting technische voordelen.

Zonnepanelen voor fruittelers  zijn een interessante oplossing omdat agrariërs grootverbruikers zijn van energie. Zonnepanelen bieden u een manier om direct te gaan besparen op uw energiekosten. Op de lange termijn na het terugverdienen van de zonnepanelen installatie komt u zelfs in de positie dat er alleen nog maar op de installatie wordt verdient. U hoeft namelijk niet meer te betalen voor uw energie. U heeft de energie namelijk al betaald.

Een bijkomend voordeel is dat de kosten van een groot zonne-energie systeem relatief laag zijn in vergelijking met dat van een klein systeem. Dit komt door de vaste kosten die voor ieder zonnepanelen systeem gemaakt moeten worden, zoals een omvormer en de installatie door professionals.

Een bijkomend voordeel voor agrarische bedrijven is dat er veel ruimte voor zonnepanelen op stallen/loodsen of op een brak liggend stuk land beschikbaar is. Normaal is voor grote zonnepanelen installaties de beschikbare ruimte het grootste probleem en de grootste kostenpost.

Concrete voordelen zonnepanelen voor fruittelers

-Besparen op uw energiekosten

-Gemiddeld lagere kosten dan bij een kleine zonnepanelen systeem

-Belasting technische voordelen voor uw agrarische onderneming

-Plek voor zonnepanelen genoeg, dus u hoeft niet te betalen voor de ruimte

-Zelf groene stroom opwekken, dus niet afhankelijk voor energiemaatschappij

-Zonnepanelen wekken iedere dag stroom op in Nederland, dus ook als het regent

Subsidie speciaal voor agrariërs: Asbest eraf, zonnepanelen erop

Ontvang een subsidie om de asbest uit uw oude panden te laten halen en zonnepanelen te plaatsen. De subsidie is alleen voor agrarische bedrijven, minimaal moet er 400 vierkant meter dak gesaneerd worden en moet er een systeem van minstens 15000 kWh geïnstalleerd worden. Voor de aanvraag van de subsidie heeft u de volgende dingen nodig.

-Een asbestinventarisatierapportage conform SC540 (jonger dan 3 jaar).

-Een getekende offerte voor de verwijdering van de asbest, hierop moet het aantal m2 asbest worden vermeldt dat wordt verwijderd (conform SC530).

-Een getekende offerte voor het zonnepanelen systeem, met daarop aangegeven wat de capaciteit in kWh is van het systeem wat zal worden geïnstalleerd.

-Een kopie van de gegevens van de landbouwtelling ten aanzien van de Standaard Opbrengst (gecombineerde opgave)

-Een ingevulde de-minimisverklaring.

Meer info over

Asbest eraf, zonnepanelen erop

of

http://www.asbestvanhetdak.nl

Offerte aanvragen om zonnepanelen op uw fruitteel bedrijf te plaatsen

Wanneer u zonnepanelen op uw agrarisch bedrijf wilt plaatsen om zo gebruik te gaan maken van uw eigen zonne-energie, dan kunt u bij ons een offerte aanvragen om het hele project voor u te verzorgen. Om een offerte aan te vragen om zonnepanelen op uw stallen te plaatsen, kunt u ons vrijblijvend contacteren