Zonnepanelen Voor Veehouders

Solar – zonnepanelen Limburg levert hoge kwaliteit zonnepanelen voor veehouders.

Dit doen wij omdat wij ieder agrarisch bedrijf in Nederland willen voorzien van zonnepanelen om zo met z’n alle bij te dragen aan een duurzame toekomst. De meeste agrarische bedrijven verbruiken veel stroom. Doordat er veel stroom verbruikt wordt en veel oppervlakte voor zonnepanelen aanwezig is, zijn zonnepanelen een goede investering voor iedere Nederlandse veehouder.

Zonnepanelen zijn een goede oplossing voor melkveehouders, varkenshouders en pluimveehouders die willen besparen op hun energierekening.

De gemiddelde melkveehouder verbruikt 48000 kWh, deze elektriciteit wordt voornamelijk verbruikt bij het verlichten van de stallen, het melken van de koeien en het koelen van de melk. Pluimveehouders gebruiken gemiddeld 115000 kWh elektriciteit per jaar. Dit is een stuk meer dan de melkveehouderijen. Pluimveehouders verbruiken voornamelijk veel stroom bij; het verwarmen, verlichten en ventileren van de stallen. De gemiddelde varkenshouderij verbruikt 75000 kWh. De biggenlampen, ventilatie en verwarming van de stal zijn voor varkenshouderijen de drie grootste energieposten.

Zonnepanelen zijn een geweldige oplossing om te besparen op uw energierekening. Een eenmalige investering met weinig onderhoud die zichzelf terugbetaalt, terwijl u gewoon uw veeteelt bedrijf kan blijven runnen.

Wilt u flink besparen op uw energierekening? De opbouw van de meeste veehouders bied u meer dan genoeg geschikte ruimte voor een zonnepanelen systeem. Zonnepanelen zijn een effectieve en duurzame manier om op uw energierekening te besparen.

Petec Solar is uw partner in zonnepanelen voor veehouders

De agrosector is koploper als het gaat om het gebruik van zonnepanelen. Logisch, want een agrarisch bedrijf heeft veel elektriciteit nodig en grote daken ter beschikking die ideaal zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn daarom diverse mogelijkheden om tegen zeer aantrekkelijke tarieven te investeren in duurzame energiesystemen.

106Voordelen zonnepanelen voor veehouders

De reden dat zonnepanelen voor veehouders zo interessant zijn , komt door de grootte van het zonnepanelen systeem, de levensduur van de zonnepanelen, de terugverdientijd en de belasting technische voordelen.

Zonnepanelen voor veehouders zijn een interessante oplossing omdat agrariërs grootverbruikers zijn van energie. Zonnepanelen bieden u een manier om direct te gaan besparen op uw energiekosten. Op de lange termijn na het terugverdienen van de zonnepanelen installatie komt u zelfs in de positie dat er alleen nog maar op de installatie wordt verdient. U hoeft namelijk niet meer te betalen voor uw energie. U heeft de energie namelijk al betaald.

Een bijkomend voordeel is dat de kosten van een groot zonne-energie systeem relatief laag zijn in vergelijking met dat van een klein systeem. Dit komt door de vaste kosten die voor ieder zonnepanelen systeem gemaakt moeten worden, zoals een omvormer en de installatie door professionals.

Een bijkomend voordeel voor agrarische bedrijven is dat er veel ruimte voor zonnepanelen op stallen/loodsen of op een brak liggend stuk land beschikbaar is. Normaal is voor grote zonnepanelen installaties de beschikbare ruimte het grootste probleem en de grootste kostenpost.

Concrete voordelen zonnepanelen voor veehouders

-Besparen op uw energiekosten

-Gemiddeld lagere kosten dan bij een kleine zonnepanelen systeem

-Belasting technische voordelen voor uw agrarische onderneming

-Plek voor zonnepanelen genoeg, dus u hoeft niet te betalen voor de ruimte

-Zelf groene stroom opwekken, dus niet afhankelijk voor energiemaatschappij

-Zonnepanelen wekken iedere dag stroom op in Nederland, dus ook als het regent

Subsidie speciaal voor agrariërs: Asbest eraf, zonnepanelen erop

Ontvang een subsidie om de asbest uit uw oude panden te laten halen en zonnepanelen te plaatsen. De subsidie is alleen voor agrarische bedrijven, minimaal moet er 400 vierkant meter dak gesaneerd worden en moet er een systeem van minstens 15000 kWh geïnstalleerd worden. Voor de aanvraag van de subsidie heeft u de volgende dingen nodig.

-Een asbestinventarisatierapportage conform SC540 (jonger dan 3 jaar).

-Een getekende offerte voor de verwijdering van de asbest, hierop moet het aantal m2 asbest worden vermeldt dat wordt verwijderd (conform SC530).

-Een getekende offerte voor het zonnepanelen systeem, met daarop aangegeven wat de capaciteit in kWh is van het systeem wat zal worden geïnstalleerd.

-Een kopie van de gegevens van de landbouwtelling ten aanzien van de Standaard Opbrengst (gecombineerde opgave)

-Een ingevulde de-minimisverklaring.

Meer info over

Asbest eraf, zonnepanelen erop

of

http://www.asbestvanhetdak.nl

Offerte aanvragen om zonnepanelen op uw veehouderij te plaatsen

Wanneer u zonnepanelen op uw agrarisch bedrijf wilt plaatsen om zo gebruik te gaan maken van uw eigen zonne-energie, dan kunt u bij ons een offerte aanvragen om het hele project voor u te verzorgen. Om een offerte aan te vragen om zonnepanelen op uw stallen te plaatsen, kunt u ons vrijblijvend contacteren